Facebook Pixel
0

Угода про конфіденційність

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1. Загальні положення:

1.1. Ця Угода про конфіденційність (далі - Угода) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «ВЕЛМЕТ» може отримати про Користувача під час використання ним Сайту, сервісів, служб, програм і продуктів ТОВ «ВЕЛМЕТ»  (далі - Сервіси) та регулює відносини ТОВ «ВЕЛМЕТ»  і Користувача протягом всього періоду надання послуг та доступу Користувача до персоналізованих сервісів Сайту.

1.2. Терміни та визначення.

У цій Угоді про конфіденційність терміни вживаються у такому значенні:

  • Користувач - фізична особа, яка отримала унікальний код авторизації для придбання представлених на Сайті товарів, а також для користування іншими Сервісами Сайту.
  • Оператор персональних даних - ТОВ «ВЕЛМЕТ», юридична особа, заснована відповідно до законодавства України, із зареєстрованим місцезнаходженням: 29000, м. Хмельницький, вул. Струзька, 1, код ЄДРПОУ - 37347778
  • Сайт - Інтернет-ресурс з доменною адресою https://velmet.ua/
  • Товар - матеріальний об'єкт, продукція, інформація про яку розміщена на Сайті.
  • Сервіси Сайту - всі послуги, доступні Користувачам для використання на Сайті.
  • Персональна інформація - інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису), в процесі використання Сервісів, включаючи, але не обмежуючись, персональні дані Користувача.
  • Особистий простір - персоналізований інтерфейс Сайту з набором інструментів користувача для користування персоналізованими сервісами Сайту.

2. Мета збору і обробки персональної інформації Користувачів:

2.1. ТОВ «ВЕЛМЕТ»  здійснює збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональної інформації Користувачів, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, яка необхідна для надання Сервісів на Сайті.

2.2. Персональну інформацію Користувача ТОВ «ВЕЛМЕТ»  використовує в таких цілях:

2.2.1. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

2.2.2. надання Користувачеві персоналізованого Сервісу;

2.2.3. зв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від Користувача;

2.2.4. поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг;

2.2.5. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються ТОВ «ВЕЛМЕТ» , про рекламні акції, що проводяться ТОВ «ВЕЛМЕТ» , відповідей на запити, а також виконання ТОВ «ВЕЛМЕТ»  своїх зобов'язань перед споживачами товарів (послуг);

2.2.6. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

2.2.7. для направлення інформаційних повідомлень 1-2 рази на тиждень.

2.3. ТОВ «ВЕЛМЕТ», в силу специфіки способу отримання інформації, не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації та не здійснює контроль її актуальності. При цьому ТОВ «ВЕЛМЕТ»  виходить з того, що Користувач надає достовірну персональну інформацію з питань, зазначених у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної або неактуальної персональної інформації несе Користувач.

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам:

3.1. ТОВ «ВЕЛМЕТ» зберігає та обробляє персональну інформацію Користувачів у відповідності з діючими нормативними актами, а також внутрішніми регламентами, створеними на їх основі (ім'я, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти, стать, дату народження, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони тощо).

3.2. Відносно персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. ТОВ «ВЕЛМЕТ»  захищає персональну інформацію Користувача відповідно до вимог, що пред'являються до захисту такого роду інформації, і несе відповідальність за використання безпечних методів захисту такої інформації.

3.4. Для захисту персональної інформації Користувача, забезпечення її належного використання і запобігання несанкціонованому та/або випадковому доступу до неї, ТОВ «ВЕЛМЕТ» застосовує необхідні і достатні технічні та адміністративні заходи. Надана Користувачем персональна інформація зберігається на серверах з обмеженим доступом, розташованих в приміщеннях, що охороняються.

3.5. ТОВ «ВЕЛМЕТ»  має право передати персональну інформацію Користувача (у тому числі особам, що здійснюють запис, систематизацію, накопичення, уточнення, зберігання, вилучення персональної інформації, і які безпосередньо здійснюють направлення Користувачеві спеціальних пропозицій, інформації про нові товари та рекламні акції, обробку запитів і звернень, а так само здійснюють знищення персональної інформації) третім особам у наступних випадках:

3.5.1. Користувачем наданий дозвіл на обробку його персональної інформації відповідно до умов цієї Угоди, що підтверджується Користувачем проставленням відмітки (галочки) про його ознайомлення з Угодою користувача при заповненні на Сайті форм з персональною інформацією;

3.5.2. передача персональної інформації необхідна для використання Користувачем певного Сервісу Сайту;

3.5.3. передача персональної інформації передбачена законодавством України в рамках встановленої законодавством процедури.

3.6. При обробці персональних даних Користувачів ТОВ «ВЕЛМЕТ» керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Порядок зміни Користувачем персональної інформації:

4.1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональної інформації в персональному розділі особистого простору.

4.2. Користувач має право в будь-який момент вимагати видалення наданої ним персональної інформації, звернувшись до Служби клієнтської підтримки ТОВ «ВЕЛМЕТ» за адресою: armor@velmet.ua або по телефону зазначеному на сайті.

4.3. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від отримання розсилок новин, шляхом натискання відповідного посилання внизу листа.

5. Підтвердження Угоди:

5.1. Користувач має право відмовитися від підтвердження цієї Угоди, у випадку якщо будь-яка його умова є для Користувача неприйнятною.

5.2. Користувач підтверджує, що його прийняття Угоди (шляхом натискання кнопки «Приймаю Угоду про конфіденційність») означає повну згоду Користувача з усіма її умовами без винятку. У тому числі, Користувач, приймаючи цю Угоду, надає свою згоду ТОВ «ВЕЛМЕТ»  на отримання інформації про спеціальні пропозиції, про нові товари і рекламні акції по мережах електрозв'язку і по поштовому зв'язку (включаючи, але не обмежуючись: SMS-розсилки, e-mail-розсилки тощо) і на обробку своїх персональних даних за допомогою збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у т.ч. на передачу (доступу до) персональних даних будь-яким третім особам без отримання додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступу) з метою, зазначеною в цій Угоді, здійснювану з використанням засобів автоматизації, в тому числі в інформаційно-телекомунікаційних мережах, або без використання таких засобів з метою обробки запитів і звернень Користувача, надання інформації про товари та послуги, що реалізуються ТОВ «ВЕЛМЕТ».

5.3. Зазначена згода Користувача з умовами Угоди, в тому числі з порядком обробки персональної інформації, діє 50 років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються.

5.4. Не допускається обробка персональних даних Користувача без його згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

6. Зміна Угоди про конфіденційність:

6.1. ТОВ «ВЕЛМЕТ» має право вносити зміни до цієї Угоди про конфіденційність. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди про конфіденційність завжди знаходиться на цій сторінці Сайту.

7. Інформація для споживачів

7.1. Перелік розпорядників персональних даних, яким ТОВ «ВЕЛМЕТ» надало право обробляти ці дані від свого імені:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Нова Пошта". Юридична адреса: 36039, м. Полтава, вулиця ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 57.

8. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції:

8.1. У разі виникнення у Користувача скарг або пропозицій протягом строку дії цієї Угоди, він може звернутися до ТОВ «ВЕЛМЕТ» з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби ТОВ «ВЕЛМЕТ» за телефоном: +38(067) 373-87-78; +38(093) 373-87-78; +38(099) 373-87-78 (Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00); або звернутися до ТОВ «ВЕЛМЕТ»  з письмовою заявою за адресою: 29000, а/c №15, м. Хмельницький, ТОВ «ВЕЛМЕТ» або на e-mail: armor@velmet.ua (цілодобово).